Bieżące informacje

Osoby zainteresowane służbą w Policji mogą osobiście składać dokumenty w Komendzie Powiatowej Policji w Kłodzku w Zespole Kadr i Szkolenia

Data publikacji 17.09.2020

Komenda Powiatowa Policji w Kłodzku prowadzi rekrutacje do służby w Policji. Osoby zainteresowane pełnieniem służby w naszej formacji mogą złożyć komplet dokumentów w Komendzie Powiatowej Policji w Kłodzku pl. Chopina 2.

 

Poszczególne  etapy procedury kwalifikacyjnej będą prowadzone z jednoczesnym zachowaniem reżimu sanitarnego, w związku z występującymi zakażeniami  wirusem SARS-CoV-2. W związku z powyższymi ograniczeniami osoby zainteresowane złożeniem dokumentów aplikacyjnych proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny z Zespołem Kadr i Szkolenia nr tel.47 87 522 35 oraz 47 87 522 38.

Każdy zainteresowany służbą  w Policji musi spełnić następujące wymagania:

  • posiadać polskie obywatelstwo,
  • posiadać nieposzlakowaną opinię,
  • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
  • korzystać z pełni praw publicznych,
  • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
  • posiadać odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
  • dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
  • osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Formularz kwestionariusza osobowego dostępny jest na stronach internetowych Komendy Głównej Policji – www.policja.pl oraz na stronie Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu – www.dolnoslaska.policja.gov.pl

Informujemy, że na stronie internetowej Wyższej szkoły Policji w Szczytnie w zakładce „Dobór do Policji” został umieszczony wykaz aktów prawnych oraz trzony  pytań dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby Policji

https://www.wspol.edu.pl/g/

 

Oficer Prasowy KPP w Kłodzku 
podinsp. Wioletta Martuszewska

  • Czteroczłonowy plakat promujący nabór do policji. Pierwsze - policjant w mundurze z wyciągniętą ręką powstrzymujący napastnika. Drugi: technik kryminalistyki oglądający jakiś wydruk. Trzeci: policjant w patrolu motorowym na ulicy dwupasmowej. Czwarty: dziewczynka biegnąca do mamy pomiędzy dwoma policjantami w patrolu rowerowym.
Powrót na górę strony
Polska Policja