Bieżące informacje

UŻYWAJMY ELEMENTÓW ODBLASKOWYCH I NIE LEKCEWAŻMY OBOWIĄKU PORYUSZANIA SIĘ LEWĄ STRINĄ DROGI

Data publikacji 20.11.2020

Ponownie policjanci apelują, aby piesi - niechronieni uczestnicy ruchu drogowego w sposób szczególny stosowali się do zasad bezpiecznego poruszania się po drodze. Każdy pieszy i rowerzysta powinien również pamiętać o swoim bezpieczeństwie i zadbać o to, aby być widocznym. Używajmy elementów odblaskowych i pamiętajmy o obowiązku poruszania się lewą stroną drogi.

Odblaski spowodują, że poruszając się przy słabo oświetlonej drodze będzie widoczny dla nadjeżdżającego kierowcy na to bezpośrednio wpłynie na poprawę bezpieczeństwa.
Zwracamy uwagę pieszym, by nie wchodzili bezpośrednio przed nadjeżdżający pojazd. Nawet na przejściu dla pieszych należy się upewnić, czy kierujący zdąży wyhamować.
Kierowca natomiast musi zachować szczególną ostrożność zbliżając się do oznakowanego przejścia i ustąpić pierwszeństwa pieszemu, który się już na nim znajduje.
Każdy pieszy i rowerzysta powinien również pamiętać o swoim bezpieczeństwie i zadbać o to, aby być widocznym. Odblaski spowodują, że poruszając się przy słabo oświetlonej drodze będzie widoczny dla nadjeżdżającego kierowcy na to bezpośrednio wpłynie na poprawę bezpieczeństwa.

Oficer Prasowy Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku 
podinspektor Wioletta Martuszewska

Powrót na górę strony
Polska Policja