Bieżące informacje

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa na terenie powiatu kłodzkiego

Data publikacji 06.04.2021

Nadal funkcjonuje Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Jest to bardzo przydatne narzędzie. Osoba zainteresowana, która nie chce dzwonić na policję, może zgłosić zagrożenie szybko za pośrednictwem KMZB. Wystarczy skorzystać z Internetu w telefonie lub komputerze.

Z danych statystycznych wynika, że mieszkańcy w marcu 2021 roku dokonali 138 oznaczeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, z czego 50% zostało potwierdzonych.
Z danych statystycznych wynika, że tym czasie na terenie powiatu kłodzkiego było 107 zgłoszeń z zakresu ruchu drogowego i 31 zgłoszeń prewencyjnych.

Najwięcej zgłoszeń za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa dotyczyło przekraczania dozwolonej prędkości, nieprawidłowego parkowania oraz niewłaściwej infrastruktury.

Korzystając z aplikacji Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, możemy sygnalizować problemy osób bezdomnych i wspomóc działania służb i instytucji, które na co dzień pomagają takim osobom.

Przypominamy mieszkańcom, że mapa nie służy do zgłaszania potrzeby pilnej interwencji Policji. W tego typu przypadkach należy korzystać z numeru 112.

 

Oficer Prasowy Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku

podinspektor Wioletta Martuszewska

Powrót na górę strony
Polska Policja