Struktura organizacyjna

STRUKTURA ORGANIZACYJNA KPP KŁODZKO

Data publikacji 11.09.2020

 

Strukturę organizacyjną i tryb kierowania oraz zadania komórek organizacyjnych określa Regulamin Komendy Powiatowej policji w Kłodzku z dnia 14 maja 2003 roku z póź. zm.

Struktura organizacyjna Komendy Powiatowej w Kłodzku:
 

Komendant Powiatowy Policji w Kłodzku, któremu podlegają komendanci:

 • Komisariatu Policji w Bystrzycy Kłodzkiej,
 • Komisariatu Policji w Kudowie-Zdroju,
 • Komisariatu Policji w Lądku-Zdroju,
 • Komisariatu Policji w Nowej Rudzie,
 • Komisariatu Policji w Polanicy-Zdroju.

 

Komendant sprawuje nadzór nad następującymi komórkami organizacyjnymi Komendy w Kłodzku:

 • Zespołem Kontroli,
 • Zespołem Kadr i Szkolenia,
 • Zespołem Prezydialnym,
 • Zespołem ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Kancelarią Tajną,
 • Zespołem Wspomagającym,
 • Stanowiskiem Samodzielnym ds. Prasowo - Informacyjnych

 Wydziały i komórki organizacyjne KPP w Kłodzku:

 • Wydział Kryminalny
 • Wydział do Walki z Przestępczością Gospodarczą
 • Wydział Prewencji
 • Wydział Ruchu Drogowego
 • Zespół Kontroli
 • Zespół Kadr i Szkolenia
 • Zespół Prezydialny
 • Zespół do spraw Ochrony Informacji Niejawnych i Kancelaria Tajna
 • Zespół Informatyki i Łączności
 • Zespół Wspomagający
 • Jednoosobowe stanowisko ds. prasowo - informacyjnychKomisariaty, podległe KPP w Kłodzku:

 1. Komisariat Policji w Bystrzycy Kłodzkiej
 2. Posterunek Policji w Międzylesiu
 3. Komisariat Policji w Kudowie-Zdroju
 4. Komisariat Policji w Lądku-Zdroju
 5. Posterunek Policji w Stroniu Śląskim
 6. Komisariat Policji w Nowej Rudzie
 7. Posterunek Policji w Radkowie
 8. Rewir Dzielnicowych Nowa Ruda Słupiec
 9. Komisariat Policji w Polanicy-Zdroju
 10. Posterunek Policji w Dusznikach-Zdroju
 11. Rewir Dzielnicowych w Szczytnej
Powrót na górę strony
Polska Policja