Bieżące informacje

ZŁÓŻ WYMAGANE DOKUMENTY W KOMENDZIE POWIATOWEJ POLICJI W KŁODZKU - NAJBLIŻSZY TERMIN PRZYJĘĆ DO SŁUŻBY TO 4 MARCA

Data publikacji 07.02.2024

Służba w Policji to atrakcyjny i ciekawy zawód, który daje możliwość nieustającego rozwoju oraz realizacji własnych pasji, ale przede wszystkim stanowi źródło ogromnej satysfakcji przejawiającej się w działaniu na rzecz bezbronnych i pokrzywdzonych. Zatem wszyscy, którzy chcą się sprawdzić i czują, że Policja to jest miejsce dla nich - zapraszamy w nasze szeregi.

Funkcjonariusz policji-jest to wyjątkowa profesja – wymagająca, ale jednocześnie dająca wiele satysfakcji i duże możliwości rozwoju. Informujemy, że najbliższy nabór do służby w Policji jest zaplanowany na 4 marca bieżącego roku.

Policja jako pracodawca oferuje stabilne zatrudnienie,  możliwość stałego rozwoju uposażenie, które na start dla osoby do 26 roku życia wynosi 5300 złotych, a powyżej 26 roku życia 4930 zł. Ponadto umożliwia poszerzanie horyzontów, zdobycie nowych umiejętności oraz pogłębianie wiedzy i zdobycie doświadczenia w różnych dziedzinach, a także prawa emerytalne po 25 latach służby i  nagrody. Bycie policjantem, to nie tylko zawód, ale przede wszystkim służba społeczeństwu.
Przypominamy, że każdy, kto chciałby wstąpić w szeregi tej formacji musi spełnić następujące wymagania:
•    posiadać polskie obywatelstwo,
•    posiadać nieposzlakowaną opinię,
•    nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
•    korzystać z pełni praw publicznych,
•    posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
•    posiadać odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
•    dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.
Nowo przyjęci policjanci, po zakończeniu szkolenia podstawowego, zasilą szeregi policji powiatu kłodzkiego.
Nowe terminy przyjęcia do służby:
•    4 marca 2024 r.
•    24 kwietnia 2024 r.
•    8 lipca 2024 r.
•    9 września 2024 r.
•    30 października 2024 r.
•    30 grudnia 2024 r.

Szczegóły dotyczące procedury przyjęcia do Policji uzyskasz w kadrach Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku, plac Chopina 2 – telefon 47 87 52 238, 47 87 52 235 Informacje o rekrutacji znajdziesz również na stronach internetowych Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, jak również  na stronie Komendy Głównej Policji.
Przypominamy, że osoby zainteresowane służbą w Policji mogą skorzystać z zajęć przygotowujących do testu sprawności fizycznej. Zajęcia prowadzone są przez instruktorów Wydziału Doboru i Szkolenia  KWP we Wrocławiu:
•    we wtorki, Wrocław sala sportowa, ul. Kozanowska 69, godzi.11.30,
•    w piątki, Wrocław sala sportowa, ul. Poznańska 14, godz. 12.30.
Udział w zajęciach jest bezpłatny, nie wymaga wcześniejszego umawiania się. Informacje o miejscach i terminach zajęć(oraz ewentualnych zmianach w tym zakresie)  znajdują się na stronie internetowej KWP we Wrocławiu, w zakładce dotyczącej doboru do służby w Policji.

 

Oficer Prasowy Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku

podinspektor Wioletta Martuszewska

Powrót na górę strony