Bieżące informacje

TRWA REKRUTACJA DO SŁUŻBY W POLICJI

Data publikacji 04.07.2024

Służba w Policji to atrakcyjny i ciekawy zawód, który daje możliwość nieustającego rozwoju oraz realizacji własnych pasji, ale przede wszystkim stanowi źródło ogromnej satysfakcji przejawiającej się w działaniu na rzecz bezbronnych i pokrzywdzonych. Zatem wszyscy, którzy chcą się sprawdzić i czują, że Policja to jest miejsce dla nich - zapraszamy w nasze szeregi.

Funkcjonariusz policji-jest to wyjątkowa profesja – wymagająca, ale jednocześnie dająca wiele satysfakcji i duże możliwości rozwoju. Informujemy, że najbliższy nabór do służby w Policji jest zaplanowany na 4 marca bieżącego roku.

Policja jako pracodawca oferuje stabilne zatrudnienie,  możliwość stałego rozwoju uposażenie, które na start dla osoby do 26 roku życia wynosi 5300 złotych, a powyżej 26 roku życia 4930 zł. Ponadto umożliwia poszerzanie horyzontów, zdobycie nowych umiejętności oraz pogłębianie wiedzy i zdobycie doświadczenia w różnych dziedzinach, a także prawa emerytalne po 25 latach służby i  nagrody. Bycie policjantem, to nie tylko zawód, ale przede wszystkim służba społeczeństwu.
 

Przypominamy, że policjantem może zostać:

obywatel polski o nieposzlakowanej opinii;

posiadający co najmniej średnie wykształcenie;

nie skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

korzystający z pełni praw publicznych;

posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować;

dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Ponadto jeżeli jesteś mężczyzną powinieneś posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej – czyli mieć odbytą zasadniczą służbę wojskową lub zostać przeniesiony do rezerwy (odpowiedni wpis w książeczce wojskowej) , bądź zaświadczenie o uregulowanej służbie wojskowej, które jest wydawane od 2022 roku.

Nowo przyjęci policjanci, po zakończeniu szkolenia podstawowego, zasilą szeregi policji powiatu kłodzkiego.
Nowe terminy przyjęcia do służby:

•    8 lipca 2024 r.
•    9 września 2024 r.
•    30 października 2024 r.
•    30 grudnia 2024 r.

Szczegóły dotyczące procedury przyjęcia do Policji uzyskasz w kadrach Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku, plac Chopina 2 – telefon 47 87 52 238, 47 87 52 235 Informacje o rekrutacji znajdziesz również na stronach internetowych Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, jak również  na stronie Komendy Głównej Policji.
Przypominamy, że osoby zainteresowane służbą w Policji mogą skorzystać z zajęć przygotowujących do testu sprawności fizycznej. Zajęcia prowadzone są przez instruktorów Wydziału Doboru i Szkolenia  KWP we Wrocławiu:
•    we wtorki, Wrocław sala sportowa, ul. Kozanowska 69, godzi.11.30,
•    w piątki, Wrocław sala sportowa, ul. Poznańska 14, godz. 12.30.
Udział w zajęciach jest bezpłatny, nie wymaga wcześniejszego umawiania się. Informacje o miejscach i terminach zajęć(oraz ewentualnych zmianach w tym zakresie)  znajdują się na stronie internetowej KWP we Wrocławiu, w zakładce dotyczącej doboru do służby w Policji.

 

Oficer Prasowy Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku

podinspektor Wioletta Martuszewska

Powrót na górę strony