Bieżące informacje

Uroczyste obchody Święta Policji w Kłodzku

Data publikacji 19.07.2022

Wczoraj policjanci i pracownicy cywilni z Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku obchodzili swoje święto. Awanse na wyższe stopnie służbowe wręczyli kłodzkim policjantom: I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu młodszy inspektor Robert Frąckowiak oraz Komendant Powiatowy Policji w Kłodzku p.o. nadkomisarz Tomasz Ociepa. Była to także okazja do wręczenia podziękowań pracownikom cywilnym za ich sumienność i zaangażowanie w pracę.

W poniedziałek w Domu Pielgrzyma w Wambierzycach odbyła się uroczysta zbiórka z okazji Święta Policji. Podczas uroczystego apelu z udziałem kierownictwa Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku awanse na wyższe stopnie policyjne wręczyli mianowanym kolejno I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu młodszy inspektor Robert Frąckowiak oraz Komendant Powiatowy Policji w Kłodzku p.o. nadkomisarz Tomasz Ociepa.

Uroczystość rozpoczęła się od wręczenia aktów mianowania na wyższe stopnie policyjne kłodzkim policjantom. Awanse otrzymało w tym roku 154 mundurowych. Na wyższe stopnie policyjne mianowano: podinspektorem policji – 1 nadkomisarza Policji, nadkomisarzem Policji – 4 komisarzy Policji, aspirantem sztabowym Policji – 4 starszych aspirantów Policji, starszym aspirantem Policji – 21 aspirantów Policji, aspirantem Policji - 16 młodszych aspirantów Policji, młodszym aspirantem Policji – 28 sierżantów sztabowych Policji, sierżantem sztabowym Policji – 14 starszych sierżantów Policji, starszym sierżantem Policji – 18 sierżantów Policji, sierżantem Policji - 16 starszych posterunkowych Policji, 32 posterunkowych Policji na starszych posterunkowych Policji.

W powiatowym święcie Policji uczestniczyli również zaproszeni goście: Pani Krystyna Śliwińska Dyrektor Biura Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Pana Michała Dworczyka, Pani Iwona Janoszek – Badecka Asystent Biura Aleksandra Szweda Senatora Rzeczypospolitej Polskiej, Pani Marta Miler Dyrektor Biura Poselskiego Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Moniki Wielichowskiej, Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Adam Bałabuch wraz z duchowieństwem, oraz przedstawiciele lokalnych samorządów, służb mundurowych i innych instytucji współpracujących z policją powiatu kłodzkiego.

I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu młodszy inspektor Robert Frąckowiak odczytał list Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu nadinsp. Dariusza Wesołowskiego z gratulacjami i życzeniami dla funkcjonariuszy uczestniczących w uroczystości. Komendant Powiatowy Policji w Kłodzku p.o. nadkomisarz Tomasz Ociepa podziękował policjantom za zaangażowanie w codzienną służbę. Złożył także podziękowania dla przedstawicieli lokalnych samorządów za współpracę na rzecz budowy bezpieczeństwa w powiecie kłodzkim. Przedstawiciele samorządów gminnych wręczyli nagrody zasłużonym policjantom.

podinsp. Daria Sługocka - Kapecka

KPP w Kłodzku

 • Wręczenie awansów przez I Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu młodszego inspektora Roberta Frąckowiaka.
 • Wręczenie awansów przez I Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu młodszego inspektora Roberta Frąckowiaka.
 • Przemówienie I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu młodszego inspektora Roberta Frąckowiaka.
 • Przemówienie Komendanta Powiatowego Policji w Kłodzku p.o. nadkomisarza Tomasza Ociepy.
 • Wręczenie awansów przez Komendanta Powiatowego Policji w Kłodzku p.o. nadkomisarza Tomasza Ociepę.
  wręczenie kpp
 • Wyróżnieni pracownicy cywilni Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku
 • W imieniu funkcjonariuszy wyróżnienia od przedstawicieli lokalnych jednostek samorządowych odbiera Komendant Komisariatu Policji w Nowej Rudzie młodszy inspektor Arkadiusz Michalski.
 • W imieniu funkcjonariuszy wyróżnienia od przedstawicieli lokalnych jednostek samorządowych odbiera Komendant Komisariatu Policji w Polanicy Zdroju podinsp. Krzysztof Baran.
 • W imieniu wyróżnionych funkcjonariuszy nagrody od przedstawicieli lokalnych jednostek samorządowych odbiera Komendant Komisariatu Policji w Lądku Zdroju podkomisarz Przemysław Płaskoń.
 • W imieniu funkcjonariuszy wyróżnienia od przedstawicieli lokalnych jednostek samorządowych odbiera p.o. Zastępca Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku podkom. Tomasz Sasaga.
 • W imieniu wyróżnionych funkcjonariuszy nagrody od przedstawicieli lokalnych jednostek samorządowych odbiera Kierownik Rewiru Dzielnicowych Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku sierżant sztabowy Izabela Kimla.
 • Przedstawiciele czeskiej policji w towarzystwie I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu młodszego inspektora Roberta Frąckowiaka i kierownictwa KPP w Kłodzku.
 • Awansowane policjantki i I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu młodszy inspektor Robert Frąckowiak.
 • Troje awansowanych policjantów.
Powrót na górę strony