Bieżące informacje

Zostań policjantem Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku. Trwa rekrutacja

Data publikacji 13.09.2022

Służba w Policji to atrakcyjny i ciekawy zawód, który daje możliwość nieustającego rozwoju oraz realizacji własnych pasji, ale przede wszystkim stanowi źródło ogromnej satysfakcji przejawiającej się w działaniu na rzecz bezbronnych i pokrzywdzonych. Zatem wszyscy, którzy chcą się sprawdzić i czują, że Policja to jest miejsce dla nich - zapraszamy w nasze szeregi. Najbliższe przyjęcia do służby zaplanowane są na 19 września br.

Przypominamy, że każdy, kto chciałby wstąpić w szeregi tej formacji musi spełnić następujące wymagania:

- posiadać polskie obywatelstwo,
- posiadać nieposzlakowaną opinię,
- nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
- korzystać z pełni praw publicznych,
- posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
- posiadać odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
- dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,

Policja, jako ogólnopolski pracodawca, oferuje:

- ciekawą, satysfakcjonującą służbę,
- stabilne zatrudnienie,
- wysoki poziom nauczania w szkołach policyjnych,
- po ukończeniu szkolenia podstawowego, będziesz zarabiać około 4300 zł netto, a jeśli nie masz ukończonych 26 lat na rękę otrzymasz około 4700 zł.
- nagrody roczne, motywacyjne, jubileuszowe,
- prawa emerytalne po 25 latach służby,
- możliwość doskonalenia i rozwoju zawodowego,
- prestiż zatrudnienia,

Szczegóły dotyczące procedury przyjęcia do Policji można uzyskać w Zespole Kadr i Szkolenia Komendy Powiatowej  Policji w Kłodzku, plac Chopina 2 – telefon 47 87  52 238 oraz 4787 52235. Informacje o rekrutacji można  również znaleźć na stronach internetowych Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, jak również  na stronie Komendy Głównej Policji.

Najbliższe terminy przyjęć do służby:

•    19 września 2022 r.
•    29 grudnia 2022 r.

 

Oficer Prasowy Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku 
podinspektor Wioletta Martuszewska

Powrót na górę strony