Bieżące informacje

Informujmy odpowiednie służby, gdy potrzebna jest pomoc. O zagrożeniu można poinformować za pomocą Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa

Data publikacji 23.11.2022

Policjanci powiatu kłodzkiego sprawdzają miejsca, gdzie mogą przebywać osoby bezdomne, których życie i zdrowie z uwagi na niskie temperatury może być zagrożone. Policjanci systematycznie sprawdzają miejsca, gdzie mogą znajdować się takie osoby, aby udzielić im niezbędnej pomocy.

Policjanci podczas pełnionej służby zwracają szczególną uwagę na miejsca, gdzie szukają schronienia lub mogą nocować bezdomni. Są to zazwyczaj pustostany, ogródki działkowe, altanki lub inne tego rodzaju miejsca. Mundurowi sprawdzają również miejsca, gdzie przebywać mogą osoby potrzebujące pomocy. Podczas kontroli takich miejsc osoby bezdomne informowane są o adresach organizacji i stowarzyszeń zobowiązanych do udzielania im pomocy.

W przypadku ujawnienia osób przebywających w tych miejscach, policjanci pomagają im dotrzeć do noclegowni czy też miejsc, w których będą one mogły otrzymać niezbędną pomoc.

Ponadto służby patrolowe zawsze zwracają szczególną uwagę na osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu, gdyż to właśnie oni są narażone na niebezpieczeństwo.

Pomóc może każdy, kto widzi człowieka będącego w trudnej sytuacji. Wystarczy jeden telefon pod bezpłatny numer 112 lub zgłoszenie za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, by uchronić kogoś od wychłodzenia i uratować czyjeś życie.

Nie bądźmy obojętni dla osób będących w trudnej sytuacji. Być może nasza pomoc przyczyni się do tego, że uratujemy komuś życie.

 

KPP w Kłodzku

podinsp. Wioletta Martuszewska

Powrót na górę strony