Bieżące informacje

ZŁÓŻ WYMAGANE DOKUMENTY W KOMENDZIE POWIATOWEJ POLICJI W KŁODZKU-TRWA REKRUTACJA DO SŁUŻBY W POLICJI

Data publikacji 24.01.2023

Służba w Policji to atrakcyjny i ciekawy zawód, który daje możliwość nieustającego rozwoju oraz realizacji własnych pasji, ale przede wszystkim stanowi źródło ogromnej satysfakcji przejawiającej się w działaniu na rzecz bezbronnych i pokrzywdzonych. Zatem wszyscy, którzy chcą się sprawdzić i czują, że Policja to jest miejsce dla nich - zapraszamy w nasze szeregi.

Przypominamy, że każdy, kto chciałby wstąpić w szeregi tej formacji musi spełnić następujące wymagania:

- posiadać polskie obywatelstwo,
- posiadać nieposzlakowaną opinię,
- nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
- korzystać z pełni praw publicznych,
- posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
- posiadać odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
- dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,

Policja, jako ogólnopolski pracodawca, oferuje:

- ciekawą, satysfakcjonującą służbę,
- stabilne zatrudnienie,
- wysoki poziom nauczania w szkołach policyjnych,
- po ukończeniu szkolenia podstawowego, będziesz zarabiać około 4300 zł netto, a jeśli nie masz ukończonych 26 lat na rękę otrzymasz około 4700 zł.
- nagrody roczne, motywacyjne, jubileuszowe,
- prawa emerytalne po 25 latach służby,
- możliwość doskonalenia i rozwoju zawodowego,
- prestiż zatrudnienia,

Szczegóły dotyczące procedury przyjęcia do Policji można uzyskać w Zespole Kadr i Szkolenia Komendy Powiatowej  Policji w Kłodzku, plac Chopina 2 – telefon 47 87  52 238 oraz 4787 52235. Informacje o rekrutacji można  również znaleźć na stronach internetowych Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, jak również  na stronie Komendy Głównej Policji.

TERMINY PRZYJĘĆ DO SŁUŻBY W POLICJI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO W 2023 R.:
* 27 lutego 2023 r.
* 5 maja 2023 r.
* 3 lipca 2023 r.
* 23 sierpnia 2023 r.
* 27 października 2023 r.
* 28 grudnia 2023 r.

 

Oficer Prasowy Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku

podinspektor Wioletta Martuszewska

Powrót na górę strony