Stop agresji drogowej - Komenda Powiatowa Policji w Kłodzku

Stop agresji drogowej

Stop agresji drogowej

Data publikacji 11.09.2020

Biało-czerwony baner pt. Stop agresji drogowej. Tło banneru białe. Na czerwonym znaku zakazu – biały napis drukowanymi literami STOP. Dalej czerwonymi, drukowanymi literami literami Agresji Drogowej. Linijka niżej wypośrodkowany czarny napis: widziałeś – poinformuj. Linijka niżej na czerwonym polu białymi literami pisanymi adres e-mail: stopagresjidrogowej@wr.policja.gov.pl

 

Jeśli byłeś świadkiem agresywnego zachowania ze strony innego uczestnika ruchu drogowego na terenie województwa dolnośląskiego - POWIADOM NAS !!!

 

Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu uruchomiła specjalną skrzynkę poczty elektronicznej:

stopagresjidrogowej@wr.policja.gov.pl

na którą można przesyłać linki, filmy lub zdjęcia zawierające rażące naruszenia przepisów ruchu drogowego, a także przejawy agresji ze strony uczestników ruchu drogowego.

W celu skutecznego ścigania sprawców naruszeń w ruchu drogowym z materiałem należy przesłać następujące informacje:

 

  • data, godzina i miejsce zdarzenia (miejscowość, numer drogi/ulica),
  • dane dotyczące pojazdu: numer rejestracyjny, marka,
  • dane zgłaszającego: imię i nazwisko, adres do korespondencji, telefon kontaktowy.

 

Jeżeli nie potrafisz przesłać pliku z uwagi na jego rozmiar, który przekracza limit serwera – przekaż materiał w najbliższej jednostce Policji.

Powrót na górę strony