Utrudnienia w ruchu drogowym - Komenda Powiatowa Policji w Kłodzku

Utrudnienia w ruchu drogowym

Utrudnienia w ruchu drogowym

Data publikacji 11.09.2020

W przypadku zauważenia - stwierdzenia utrudnień w ruchu drogowym, bądź błędnego oznakowania lub organizacji w ruchu kołowym, prosimy o kontakt telefoniczny z najbliższą jednostką Policji lub proszę skontaktować się bezpośrednio z zarządcą danej drogi.

Poniżej przedstawiamy telefony kontaktowe do zarządców dróg krajowych i wojewódzkich na terenie woj. dolnośląskiego. W przypadku stwierdzenia utrudnień lub nieprawidłowej organizacji w ruchu drogowym na drogach powiatowych lub gminnych można skontaktować się również bezpośrednio z zarządcami poszczególnych dróg w Starostwach Powiatowych.

W przypadku zauważenia utrudnień w ruchu drogowym mogących stanowić potencjalne zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego, prosimy o jak najszybsze zgłoszenie tego faktu telefonując na nr 997 bądź telefon alarmowy 112.

 

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KŁODZKU

ul. Objazdowa 20
57-300 Kłodzko

tel.  + 48 74 86 801 80
fax. + 48 74 86 801 90

 

GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ WE WROCŁAWIU

ul. Lotnicza 24
54-155 Wrocław
tel. centr. +48 71 33 473 00
fax. +48 71 36 717 69

 

Zespół Zarządzania Ruchem Oddziału GDDKiA we Wrocławiu

tel. +48 71 71 567 10
fax. +48 71 71 567 11
tel. kom. + 48 600 944 038
e-mail: pid.wroclaw@gddkia.gov.pl

Rejon w Głogowie
ul. Mickiewicza 61
67-200 Głogów
tel. +48 76 83 577 70
fax. +48 76 83 577 78
e-mail: rdk.glogow@gddkia.gov.pl

Rejon w Kłodzku
ul. Objazdowa 20
57-300 Kłodzko
tel. +48 74 86 722 62 (-63)
fax. +48 74 86 750 74
e-mail: rdk.klodzko@gddkia.gov.pl

Rejon w Legnicy
ul. Prusa 11
59-220 Legnica
tel. +48 76 85 228 88
fax. +48 76 85 228 89
e-mail: rdk.legnica@gddkia.gov.pl

Rejon w Lubaniu
ul. Kościuszki 26
59-800 Lubań
tel. +48 75 72 220 41 (42)
fax. +48 75 72 220 42
e-mail: rdk.luban@gddkia.gov.pl

Rejon w Oleśnicy
ul. Wojska Polskiego 52E
56-400 Oleśnica
tel. +48 71 31 420 28
fax. +48 71 31 431 61
e-mail: rdk.olesnica@gddkia.gov.pl

Rejon w Wałbrzychu
ul. Wrocławska 142
58-306 Wałbrzych
tel. +48 74 84 008 20
fax. +48 74 84 103 65
e-mail: rdk.walbrzych@gddkia.gov.pl

Rejon w Wołowie
ul. Piłsudskiego 10
56-100 Wołów
tel. +48 71 38 926 20
fax. +48 71 38 928 75
e-mail: rdk.wolow@gddkia.gov.pl

Rejon w Bielanach Wrocławskich
ul. Korfantego 2/4
53-021 Wroclaw
tel. +48 71 33 976 94,  +48 71 33 680 16
fax. +48 71 33 613 45
e-mail: rdk.wroclaw@gddkia.gov.pl

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu
ul. Krakowska 28
50-425 Wrocław
tel. +48 71 39 171 00,  +48 71 39 171 01,  +48 71 39 171 02
fax kancelaria: +48 71 39 17 110
fax dróg: +48  71 39 171 07
email: kancelaria@dsdik.wroc.pl
www: http://dsdik.wroc.pl

Dyspozytura (całodobowo)
tel. +48 71 39 171 96
tel. kom. + 48 609 990 969
fax. +48  71 39 171 09
e-mail: dyspozytura@dsdik.wroc.pl

Powrót na górę strony