Struktura organizacyjna

STRUKTURA ORGANIZACYJNA KPP KŁODZKO

Data publikacji 11.09.2020

 

Strukturę organizacyjną i tryb kierowania oraz zadania komórek organizacyjnych określa Regulamin Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku. Ustala się następującą strukturę organizacyjną Komendy:

Kierownictwo:
Komendant Powiatowy Policji w Kłodzku
I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Kłodzku nadzorujący służbę prewencji
Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Kłodzku nadzorujący służbę kryminalną.


Komórki organizacyjne KPP w Kłodzku:

 • Wydział Kryminalny
 • Wydział do Walki z Przestępczością Gospodarczą
 • Wydział Prewencji
 • Rewir Dzielnicowych KPP w Kłodzku
 • Wydział Ruchu Drogowego
 • Zespół Kontroli
 • Zespół Kadr, Szkolenia i Prezydialny
 • Zespół do spraw Ochrony Informacji Niejawnych i Kancelaria Tajna
 • Zespół Informatyki i Łączności
 • Zespół Wspomagający
 • Jednoosobowe stanowisko ds. prasowo - informacyjnych
 • Jednoosobowe Stanowisko do spraw Bezpieczeństwa i Higieny PracyJednostki organizacyjne  KPP w Kłodzku:

 1. Komisariat Policji w Bystrzycy Kłodzkiej
 2. Komisariat Policji w Kudowie-Zdroju
 3. Komisariat Policji w Lądku-Zdroju
 4. Komisariat Policji w Nowej Rudzie
 5. Komisariat Policji w Polanicy-Zdroju
Powrót na górę strony