Praca na stanowiskach cywilnych - Komenda Powiatowa Policji w Kłodzku

Praca na stanowiskach cywilnych

Praca na stanowiskach cywilnych

Data publikacji 11.09.2020

 

Informacje dotyczące rekrutacji na stanowiska cywilne:

 

Wydział Kadr i Szkolenia realizuje zadania komendy w zakresie polityki etatowo - kadrowej Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu przez:

1. Postępowania kwalifikacyjne w stosunku do pracy na stanowiska urzędnicze w korpusie służby cywilnej Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu

Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy zamieszczane są w Biuletynie Służby Cywilnej oraz na stronach internetowych Departamentu Służby Cywilnej w zakładce Praca w Służbie Cywilnej oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej KWP

tel. 47 87 140 64

 

 2. Zatrudnianie pracowników niebędących członkami korpusu służby - na stanowiska pomocnicze, robotnicze i obsługi

tel. 47 87 134 50

tel. 47 87 148 15

tel. 47 87 148 24

 

Przepisy prawne :

  •  Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy ( Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm. )
  •  Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej ( Dz. U. z dnia 22 sierpnia 2014 r. poz. 1111 ze zm.)
  •  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 09 grudnia 2009 r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej ( Dz. U. 2009 nr 211 poz. 1630 )
  •  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 02 lutego 2010 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek ( Dz. U. nr 27, poz.134 z późn. zm. )
Powrót na górę strony